สถานที่ขอหวย วัดบางแคน้อย 2566 อุโบสถไม้สักแกะสลักแห่งเดียวในเมืองไทย

สถานที่ขอหวย วัดบางแคน้อย 2566
สถานที่ขอหวย วัดบางแคน้อย 2566 ชีวิตประจำวันในเมืองหลวงใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร บางครั้งบางคราวก็อาจจะวุ่นวายสับสนมากเกินไป พอได้มีเวลาว่างหรือมีวันหยุดบ้าง ถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆ เชื่อว่าเกือบจะทุกคนคงอยากจะหลบมุมไปหาสถานที่สงบๆ และเรียบง่ายให้ตัวเองได้ผ่อนคลายบ้าง การเข้าวัดวาเพื่อทำบุญทำทานบ้างก็คงจะช่วยให้จิตใจสงบได้ไม่น้อย

เดิมอุโบสถ์ของวัดสร้างบนแพไม้ไผ่ ผูกไว้กับต้นโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง สิ่งที่น่าชมภายในวัด ได้แก่ผนังภายในพระอุโบสถทำจากไม้สักแกะสลัก เป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และเรื่องพระเจ้าสิบชาติ วัดบางแคน้อย2566 ลวดลายสวยงามชัดเจนโดยฝีมือช่างแกะสลักจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมี ชื่อเสียงด้านการแกะสลักไม้ จิตรกรรมฝาผนังแกะสลัก ภายในจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด อุโบสถหลังนี้มีความงดงามยิ่ง การแกะสลักน่าสนใจ และหาดูได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเวลาและฝีมือการแกะสลักที่ปราณีต บรรจง โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญ วัดบางแคน้อย หวย โดยใช้ไม้มะค่าโมงซึ่งใช้เป็นแท่นรอง พระประธานมีขนาดใหญ่มาก เป็นไม้แกะสลักในทรงจอมแห พื้นอุโบสถปูด้วยไม้ตะเคียนทอง ฝาผนังพื้นเป็นไม้แกะสลัก เป็นรูปคน สัตว์ ต้นไม้ ฝาผนังด้านซ้าย ขวา ของ พระประธานเป็นไม้แกะสลักรูป พระเจ้าสิบชาติ ฝาผนังด้านหลังพระประธาน

สถานที่ขอหวยวัดบางแคน้อย แห่งเดียวในไทย! สร้างอุโบสถไม้สัก 7 แผ่น 2566

สถานที่ขอหวย วัดบางแคน้อย 2566

ประวัติวัดบางแคน้อย

วัดบางแคน้อยสร้างเมื่อ พ.ศ. 2411 โดยคุณหญิงน้อย หรือจุ้ย วงศาโรจน์ ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณหญิงใหญ่ สถานที่ขอหวย วัดบางแคน้อย ภรรยาของเจ้าพระยาวงษาสรศักดิ์ ผู้สร้างวัดบางแคใหญ่ วัดบางแคในละแวกนั้นมี 3 วัด คือ วัดบางแคใหญ่ วัดบางแคน้อย และวัดบางแคกลาง อุโบสถของวัดบางแคน้อย แต่เดิมสร้างบนแพไม้ไผ่ผูกไว้กับต้นโพธิ์ มีพระอธิการทัตเป็นเจ้าอาวาส เรียกอุโบสถแบบนี้ว่า อุทกกุกเขปสีมา ต่อมาพระอธิการรอด เลขเด็ด วัดบางแคน้อย เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 2 ได้ย้ายอุโบสถขึ้นมาปลูกบนพื้นดิน เลข วัดบางแคน้อย คุณหญิงน้อยได้อุทิศที่ดินจำนวน 8 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ให้สร้างวัดได้อนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2418 อุโบสถหลังที่สองของวัดจึงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2430 และผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2440 เป็นโบสถ์แบบมหาอุด มีประตูหน้าเพียงประตูเดียว

สร้างด้วยอิฐถือปูน เครื่องบนเป็นไม้ หน้าโบสถ์เป็นรูปผีเสื้อ ไม่มีช่อฟ้าใบระกา เมื่อวัดมีเจ้าอาวาสต่อมาอีก 3 องค์ สถานที่ขอหวยภาคกลาง ก็ไม่ได้บูรณะวัดให้เจริญขึ้น หวยเด็ด วัดบางแคน้อย ชาวบ้านจึงพากันไปนิมนต์พระภิกษุเขียว ฐิติสฺสโร จากวัดบางแคใหญ่มาเป็นเจ้าอาวาส ท่านจึงได้มาสร้างศาลาการเปรียญ และอุโบสถหลังใหม่ (หลังที่ 3) แทนหลังเดิมซึ่งผุผัง เมื่อ พ.ศ. 2484 เสร็จปี พ.ศ. 2490 ในสมัยพระครูสมุทรนันทคุณ (หลวงพ่อแพร) ได้พัฒนาวัดต่อ จนกระทั่ง พ.ศ. 2540 อุโบสถหลังที่ 3 เกิดชำรุดทรุดโทรมลงอีก พระครูสมุทรนันทคุณ (แพร นนฺโท) เจ้าอาวาสรูปที่ 7 จึงได้ดำเนินการสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

คาถาบูชา
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง
ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

สถานที่ขอหวย วัดบางแคน้อย 2566

ที่อยู่วัดบางแคน้อย

ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา ริมแม่น้ำแม่กลอง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://www.paiduaykan.com/ , https://www.bangkokbiznews.com/ , https://siamlottolekded.com