ขอขอบคูณเจ้าของหวยซอง เลขแปดทิศพิชิตความจน หวยทองคำ .